Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ثبت نام شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به عنوان یکی از مدیریت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، دراوایل سال ۱۳۸۱ شروع به کار کرد و در حال حاضر به عنوان یکی از مراکزفعال EDC کشور مشغول بکارمی باشد. این مرکز حمایت های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت های آموزشی در تمامی گروه های آموزشی بکار می گیرد و هدف آن ارتقا کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازماندهی، پژوهش و ... می باشد.

 

 

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

فرم ارزیابی انجام سنجه های شفاف سازی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی توسط اعضای هیات علمی